KIA Owners Manual PDF

By | December 6, 2018

KIA Owners Manual PDF – free download

KIA Owners Manual PDF

See also: Kia Diagnostic Trouble Codes

KIA Amanti

KIA Amanti 2004 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Amanti 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Amanti 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Amanti 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Amanti 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Amanti 2009 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Bongo

KIA Bongo 3 2004 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Bongo 3 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Bongo 3 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Bongo 3 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Bongo 3 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Bongo 3 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Bongo 3 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Bongo 3 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Bongo 3 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Bongo 3 2018 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Borrego

KIA Borrego 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Borrego 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Borrego 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Borrego 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Borrego 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Borrego 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Borrego 2017 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Cadenza

KIA Cadenza 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cadenza 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cadenza 2014 Owner’s Manuals – Digital Navigation System (PDF)
KIA Cadenza 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cadenza 2015 Owner’s Manuals – Car Multimedia System (PDF)
KIA Cadenza 2015 Owner’s Manuals – Navigation System (PDF)
KIA Cadenza 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cadenza 2016 – Digital Navigation System – Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cadenza 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cadenza 2017 Navigation Manual (PDF)
KIA Cadenza 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cadenza 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cadenza 2019 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Carens

KIA Carens 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carens 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carens 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carens 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carens 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carens 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carens 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carens 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carens 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carens 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carens 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carens 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carens 2017 Owner’s Manuals (PDF) – RHD
KIA Carens 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carens 2018 Owner’s Manuals (PDF) – RHD
KIA Carens 2018 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Carnival

KIA Carnival 2004 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carnival 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carnival 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carnival 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carnival 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carnival 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carnival 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Carnival 2017 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Cee’d

KIA Cee’d 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cee’d 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cee’d 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cee’d 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cee’d 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cee’d 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cee’d 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cee’d 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cee’d 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cee’d 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cee’d 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cee’d Sportswagon 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cee’d Sportswagon 2015 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Cerato

KIA Cerato 2004 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cerato 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cerato 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cerato 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cerato 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cerato 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cerato 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cerato 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cerato 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cerato 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cerato 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cerato 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cerato Koup 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Cerato Koup 2015 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Forte

KIA Forte 5, Forte Koup 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Forte 5, Forte Koup 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Forte 5, Forte Koup 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Forte 5, Forte Koup 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Forte 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Forte 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Forte 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Forte 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Forte 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Forte 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Forte 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Forte 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Forte 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Forte 2019 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Granbird

KIA Granbird 2000 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Granbird 2002 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Granbird 2004 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Granbird 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Granbird 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Granbird 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Granbird 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Granbird 2015 Owner’s Manuals (PDF)

KIA K3/K3 Euro/K3 Coop

KIA K3 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K3 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K3 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K3 2019 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K3, K3 Euro, K3 Coop 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K3, K3 Euro, K3 Coop 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K3, K3 Euro, K3 Coop 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K3, K3 Euro, K3 Coop 2016 Owner’s Manuals (PDF)

KIA K5

KIA K5 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K5 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K5 Hybrid 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K5 Hybrid 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K5 Hybrid 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K5 Hybrid 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K5 Hybrid 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K5 Hybrid 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K5 Hybrid 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K5 MX, SX 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K5 MX, SX 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K5 MX, SX 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K5 MX, SX 2019 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K5 Plug-in Hybrid 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K5 Plug-in Hybrid 2018 Owner’s Manuals (PDF)

KIA K7

KIA K7 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K7 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K7 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K7 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K7 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K7 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K7 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K7 Hybrid 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K7 Hybrid 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K7 Hybrid 2018 Owner’s Manuals (PDF)

KIA K9

KIA K9 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K9 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K9 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K9 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K9 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K9 2018 Owner’s Manuals (PDF)

KIA K900

KIA K900 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K900 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K900 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K900 2018 Owner’s Manuals (PDF)

KIA K2500

KIA K2500 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K2500 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K2500 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K2500 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K2500 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K2500 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K2500 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K2500 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K2500 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K2500 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K2500 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K2500 2017 Owner’s Manuals (PDF)

KIA K2700

KIA K2700 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K2700 2015 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Magentis

KIA Magentis 2001 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Magentis 2002 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Magentis 2003 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Magentis 2004 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Magentis 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Magentis 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Magentis 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Magentis 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Magentis 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Magentis 2010 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Mohave

KIA Mohave 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Mohave 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Mohave 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Mohave 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Mohave 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Mohave 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Mohave 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Mohave 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Mohave 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Mohave 2018 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Morning

KIA Morning 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Morning 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Morning 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Morning 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Morning 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Morning 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Morning 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Morning 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Morning 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Morning 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Morning 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Morning 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Morning 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Morning 2018 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Niro

KIA Niro 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Niro 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Niro 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Niro 2019 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Niro Plug-in Hybrid 2018 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Opirus

KIA Opirus 2004 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Opirus 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Opirus 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Opirus 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Opirus 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Opirus 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Opirus 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Opirus 2011 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Optima

KIA Optima 2003 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2004 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima 2019 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima Hybrid 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima Hybrid 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima Hybrid 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima Hybrid 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima Hybrid 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima Hybrid 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima Hybrid 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima Hybrid 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima Hybrid 2019 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima Plug-In Hybrid 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Optima Plug-In Hybrid 2017 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Picanto

KIA Picanto 2004 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Picanto 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Picanto 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Picanto 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Picanto 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Picanto 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Picanto 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Picanto 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Picanto 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Picanto 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Picanto 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Picanto 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Picanto 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Picanto 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Picanto 2018 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Pride

KIA Pride 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Pride 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Pride 2014 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Quoris

KIA Quoris 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Quoris 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Quoris 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Quoris 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Quoris 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Quoris 2018 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Ray

KIA Ray 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Ray 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Ray 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Ray 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Ray EV 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Ray EV 2015 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Rio/Rio Hatchback

KIA Rio 2001 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2002 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2003 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2004 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rio 2019 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Rondo

KIA Rondo 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rondo 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rondo 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rondo 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rondo 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rondo 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rondo 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rondo 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Rondo 2017 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Sedona

KIA Sedona 2001 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2002 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2003 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2004 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sedona 2019 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Sephia

KIA Sephia 2000 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sephia 2001 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Sorento

KIA Sorento 2003 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2004 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento 2019 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento Prime 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento Prime 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento Prime 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sorento Prime 2018 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Soul

KIA Soul 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul 2019 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul EV 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul EV 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul EV 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul EV 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Soul EV 2019 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Spectra

KIA Spectra 2002 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Spectra 2003 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Spectra 2004 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Spectra 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Spectra 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Spectra 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Spectra 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Spectra 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Spectra5 2002 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Spectra5 2004 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Spectra5 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Spectra5 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Spectra5 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Spectra5 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Spectra5 2009 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Sportage

KIA Sportage 2000 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2001 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2002 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2005 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2006 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2007 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2008 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2009 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2016 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2018 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage 2019 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage R 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage R 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage R 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage R 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage R 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Sportage R 2015 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Stonic

KIA Stonic 2017 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Stonic 2018 Owner’s Manuals (PDF)

KIA Venga

KIA Venga 2010 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Venga 2011 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Venga 2013 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Venga 2014 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Venga 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Venga 2016 Owner’s Manuals (PDF)

Other’s models

KIA Grand Carnival 2015 Owner’s Manuals (PDF)
KIA K2900 2012 Owner’s Manuals (PDF)
KIA Stinger 2018 Owner’s Manuals (PDF)

Kia Motors Corporation is a Korean automotive company, the second automaker in South Korea and the seventh in the world. In 2009, sold more than 1.6 million KIA cars. The official slogan of the company is The Power to Surprise.

Founded in 1944, it was part of the Kia Group group, which was set up in 2003. Originally, the company was called KyungSung Precision Industry, and in 1951 it was named KIA Industries. The main area of ​​activity was the creation of individual means of transportation – bicycles and motorcycles. Issue of trucks and cars was adjusted only in the 70’s. The millionth car came off the conveyor in 1988. In 1990 the company received the new name – KIA Motors Ink.

In 1998, the company plunged into a financial crisis caused by a sharp decline in sales. The result was a loss of autonomy: Kia Motors was acquired by the Korean car company Hyundai Motor. In 1999, the Hyundai Kia Automotive Group was formed.

The KIA name stands for “Get Out of Asia to the World”.